Được thành lập tại Philippines, MASE Holdings, Inc. (MHI) là một nhóm doanh nghiệp xã hội đa dạng hỗ trợ các sáng kiến xây dựng doanh nghiệp có vai trò xúc tác cho sự phát triển của các vùng lãnh thổ nông thôn trong nước.

1 Việc làm

MASE HOLDINGS INC.

Tuyển dụng Nhân viên Marketing

1 năm trước   Taguig Dài Hạn   -- ₱ Mỗi Giờ
Mô tả công việc Nhân viên Tiếp thị và Phát triển báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc. Anh / cô ấy chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị mạnh mẽ và sáng t...
Hỗ Trợ Trực Tuyến - 在线客服 Click Here Xin chào các bạn đến với Vieclamasian.com. Trang WEB tuyển dụng và tìm kiếm việc làm đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả. Xin cảm ơn!