NHỮNG ỨNG VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ nên nộp hoặc gửi thông qua chuyển phát nhanh / gửi đơn đăng ký của họ qua email tới: NONITO M. TAMAYO, CESO III Giám đốc điều hành khu vực SỞ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Brgy. Ambago, Thành phố Butuan [email protected]

1 Việc làm

Sở Môi Trường Và Tài Nguyên Thiên Nhiên Vùng Caraga

TUYỂN DỤNG HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH I (VẬN HÀNH MÁY TÍNH I)

1 năm trước   Caranan Dài Hạn   -- ₱ Mỗi Giờ
Hạn cuối nhận hồ sơ: 01/06/2022 Chỉ những người đủ Điều kiện Dịch vụ Dân sự mới được xử lý. Vui lòng tải lên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Giấy phép PRC của bạn. Nơi nhận nhiệm...
Hỗ Trợ Trực Tuyến - 在线客服 Click Here Xin chào các bạn đến với Vieclamasian.com. Trang WEB tuyển dụng và tìm kiếm việc làm đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả. Xin cảm ơn!