ePDS là một liên doanh của ePLDT, DataPost Pte. Ltd. và Singpost, cung cấp dịch vụ gia công đẳng cấp thế giới cho khách hàng của mình để định dạng và in dữ liệu, xử lý thư thông minh tự động, mua thư thủ công, lưu trữ dữ liệu, giải pháp quản lý tài liệu, kiểm tra hình ảnh, hệ thống lưu trữ và truy xuất, trình bày hóa đơn điện tử và e -dịch vụ chuyển phát thư.

1 Việc làm

EPDS, Incorporated

Tuyển dụng Bộ mã hóa dữ liệu - Thành phố Tacloban

1 năm trước   Leyte Toàn Thời Gian   -- ₱ Mỗi Giờ
Mô tả công việc Ứng viên phải có ít nhất Bằng nghề / Chứng chỉ khóa học ngắn hạn, bằng Cử nhân / Cao đẳng, bất kỳ lĩnh vực nào. Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. (Các) vị trí hợp...
Hỗ Trợ Trực Tuyến - 在线客服 Click Here Xin chào các bạn đến với Vieclamasian.com. Trang WEB tuyển dụng và tìm kiếm việc làm đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả. Xin cảm ơn!