Kỹ sư kết cấu Narciso Padilla thành lập Prescon Philippines., Inc. vào năm 1967. Ông đã lần đầu tiên mang đến cho đất nước một phương pháp xây dựng mới đó là hệ thống Dự ứng lực của bê tông dự ứng lực. Ông tin rằng Hệ thống Prescon là hệ thống tốt nhất cho đất nước của chúng tôi vì chúng tôi nằm ở vành đai động đất.

1 Việc làm

Prescon Philippines, Inc.

Tuyển dụng Quản lý dự án

1 năm trước   Mandaluyong City Toàn Thời Gian   -- ₱ Mỗi Giờ
Điểm nổi bật về công việc   Cơ hội và phát triển nghề nghiệp   Cộng đồng đa dạng   Cân bằng cuộc sống công việc Mô tả công việc KHẢ NĂNG KẾ TOÁN CÔNG VIỆC Đảm bảo quản lý vận hành...
Hỗ Trợ Trực Tuyến - 在线客服 Click Here Xin chào các bạn đến với Vieclamasian.com. Trang WEB tuyển dụng và tìm kiếm việc làm đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả. Xin cảm ơn!